กิจกรรม : กิจกรรมงานวันเด็ก ๕๗

เด็กอนุบาลและผู้ปกครอง รร.วัดสมควร

ผอ.อำนวยมอบของขวัญวันเด็ก รร.วัดสมควร

นายกมอบของขวัญวันเด็ก กับน้องนักเรียน

ถ่ายรูปกับผู้ปกครอง

นาน ๆ ได้เจอเครื่องบิน

นายก อบต.ควนชุม มอบรางวัลแก่นักเรียน รร.บ้านลำหัก
รายละเอียด :
    

เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก


Dingdong togel
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557    อ่าน 845 คน   
 
ความคิดเห็นที่ 1 :
1111111
 
 
โดย : 1111111111 ส่งเมล์ถึง 1111111111    เมื่อ : 01 สิงหาคม 2557 เวลา 04:37:45

ความคิดเห็นที่ 2 :
Wow! Talk about a posting knonkicg my socks off!
 
 
โดย : Olga ส่งเมล์ถึง Olga    เมื่อ : 03 ธันวาคม 2558 เวลา 09:59:56

ความคิดเห็นที่ 3 :
Weeeee, what a quick and easy soluoitn.
 
 
โดย : Wiseman ส่งเมล์ถึง Wiseman    เมื่อ : 28 มิถุนายน 2559 เวลา 11:04:19

กำลังแสดงหน้า : 1 
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า
อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์ : 0-7580-3873 โทรสาร 0-7580-3872
Copy Right @ 2008-2009 WWW.KHUANNONGKHWA.TH, All rights Reserved.