ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
27 พ.ย. 2563
2 ประกาศ อบต.ควนหนองคว้า การรับสมัครการประกวดกระทง ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
22 ต.ค. 2563
3 ประกาศ อบต.ควนหนองคว้า รับสมัครร้องเพลงลูกทุ่ง งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
22 ต.ค. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
28 ส.ค. 2563
5 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
49
10 ส.ค. 2563
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
61
07 ส.ค. 2563
7 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
32
04 ส.ค. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
15 มิ.ย. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า เรือง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
52
15 มิ.ย. 2563
10 จุดตั้งถังขยะติดเชื้อ (ถังสีแดง) สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า
53
01 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8
องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า
อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์ : 0-7580-3873 โทรสาร 0-7580-3872
Copy Right @ 2008-2009 WWW.KHUANNONGKHWA.TH, All rights Reserved.