ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
50
06 ต.ค. 2564
2 ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
34
06 ต.ค. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
14 มิ.ย. 2564
4 ประกาศ อบต.ควนหนองคว เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "ควนหนองคว้าคัพ" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
137
01 เม.ย. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
180
27 พ.ย. 2563
6 ประกาศ อบต.ควนหนองคว้า การรับสมัครการประกวดกระทง ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
22 ต.ค. 2563
7 ประกาศ อบต.ควนหนองคว้า รับสมัครร้องเพลงลูกทุ่ง งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
22 ต.ค. 2563
8 ขอรายงานผลการประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบทบาทภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
31 ส.ค. 2563
9 ขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบทบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
22
31 ส.ค. 2563
10 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบทบาทภารกิจ หรือข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
20
31 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9
องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า
อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์ : 0-7580-3873 โทรสาร 0-7580-3872
Copy Right @ 2008-2009 WWW.KHUANNONGKHWA.TH, All rights Reserved.