ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 รายงานการประชุมคณะกรรมการ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุงข้อบัญญัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
31 ส.ค. 2563
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
28 ส.ค. 2563
13 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
141
10 ส.ค. 2563
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
171
07 ส.ค. 2563
15 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
133
04 ส.ค. 2563
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
15 มิ.ย. 2563
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า เรือง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
132
15 มิ.ย. 2563
18 จุดตั้งถังขยะติดเชื้อ (ถังสีแดง) สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า
113
01 พ.ค. 2563
19 ประกาศ อบต. เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันความเสี่ยงจาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
13 มี.ค. 2563
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563(ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
175
09 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9
องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า
อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์ : 0-7580-3873 โทรสาร 0-7580-3872
Copy Right @ 2008-2009 WWW.KHUANNONGKHWA.TH, All rights Reserved.