ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศ อบต.ควนหนองคว้า เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
363
10 พ.ค. 2559
42 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์งดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
09 มี.ค. 2559
43 ส่วนโยธา อบต.ควนหนองคว้า ซ่อมบำรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านนางเริม ดาวน์โหลดเอกสาร
255
16 ก.พ. 2559
44 น้ำประปาหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ไม่ไหลเนื่องจากปั๊มน้ำเสีย ดาวน์โหลดเอกสาร
261
11 ก.พ. 2559
45 รับสมัครนักเรียนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ควนหนองคว้า ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
26 ม.ค. 2559
46 รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2559 ไตรมาสที่1(ตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558) ดาวน์โหลดเอกสาร
230
05 ม.ค. 2559
47 ชอเชิญเที่ยวงาน"เปิดโลกควนหนองคว้า สืบสานประเพณีลอยกระทง" ดาวน์โหลดเอกสาร
222
16 พ.ย. 2558
48 รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2558 ไตรมาสที่4 (กรกฎาคม 2558 - กันยายน 2558) ดาวน์โหลดเอกสาร
184
05 ต.ค. 2558
49 รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2558 ไตรมาสที่3 (เมษายน 2558 - มิถุนายน 2558) ดาวน์โหลดเอกสาร
151
03 ก.ค. 2558
50 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเนินเมาราญ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
07 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8
องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า
อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์ : 0-7580-3873 โทรสาร 0-7580-3872
Copy Right @ 2008-2009 WWW.KHUANNONGKHWA.TH, All rights Reserved.