ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเนินเมาราญ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
07 พ.ค. 2558
62 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสระหนองกอบ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
07 พ.ค. 2558
63 รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2558 ไตรมาสที่2 (มกราคม 2558 - มีนาคม 2558) ดาวน์โหลดเอกสาร
189
03 เม.ย. 2558
64 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล.สายหนองราโพธิ์ - ไส้ท้อน (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 1, 2 ตำบลควนหนองคว้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
296
18 ก.พ. 2558
65 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองราโพธิ์ - ไสท้อน (ต่อจากโครงการเดิม) ดาวน์โหลดเอกสาร
206
18 ก.พ. 2558
66 ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษี ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
11 ก.พ. 2558
67 ประชาสัมพันธ์ภาพชุดสัญลักษณ์ของขวัญปีใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
228
02 ก.พ. 2558
68 ข่าวกระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
242
02 ก.พ. 2558
69 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานนโยบายรัฐบาลรอบ 3 เดือน ด้านความมั่นคง ดาวน์โหลดเอกสาร
240
02 ก.พ. 2558
70 รายงานผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2558 ไตรมาสที่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
07 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9
องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า
อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์ : 0-7580-3873 โทรสาร 0-7580-3872
Copy Right @ 2008-2009 WWW.KHUANNONGKHWA.TH, All rights Reserved.