ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศรายชื่ผู้ชนะการเสนอราคา ถนน คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
718
29 มี.ค. 2556
72 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
734
01 พ.ค. 2555
73 ประกาศผลดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
552
19 เม.ย. 2555
74 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
702
19 เม.ย. 2555
75 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
576
02 เม.ย. 2555
76 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
546
05 มี.ค. 2555
77 ประการองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า ดาวน์โหลดเอกสาร
664
31 ม.ค. 2555
78 ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
447
30 ธ.ค. 2554
79 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้าเรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
597
19 ต.ค. 2554
80 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
979
08 ม.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9
องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า
อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์ : 0-7580-3873 โทรสาร 0-7580-3872
Copy Right @ 2008-2009 WWW.KHUANNONGKHWA.TH, All rights Reserved.