ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.72-004 สายแยกบ้านนายประมูล - สี่แยกถนนพาดรางรถไฟ หมู่ที่ 2 บ้านดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
37
23 ธ.ค. 2563
2 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หรัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.72- 004 สายแยกบ้านนายประมูล - สี่แยกถนนพาดรางรถไฟ หมู่ที่ 2 บ้านดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
23
23 ธ.ค. 2563
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.72-008 สายจากเขตตำบลควนหนองคว้า - เขตตำบลบ้านตูล หมู่ที่ 2 บ้านดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
28
22 ธ.ค. 2563
4 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หรัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.72- 005 สายบ้านนายถาวร - เนินเมาราญ หมู่ที่ 2 บ้านดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
30
22 ธ.ค. 2563
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.72-006 สาย รพช. - บ่อหว้า หมู่ที่ 3 บ้านลำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
136
17 ธ.ค. 2563
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.72-007 สายไสท้อนหนองราโพธิ์ - กลางทุ่งนา หมู่ที่ 4 บ้านควนน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
33
17 ธ.ค. 2563
7 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หรัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.72- 006 สาย รพช. - บ่อหว้า หมู่ที่ 3 บ้านลำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
19
17 ธ.ค. 2563
8 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หรัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.72- 007 สายไสท้อนหนองราโพธิ์ - กลางทุ่งนา หมู่ที่ 4 บ้านควนน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
15
17 ธ.ค. 2563
9 ประกาศราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพ (ตามโครงการช่วยเหลือและแก้ปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
03 ธ.ค. 2563
10 ประกาศราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพ (ตามโครงการช่วยเหลือและแก้ปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
02 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14
องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า
อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์ : 0-7580-3873 โทรสาร 0-7580-3872
Copy Right @ 2008-2009 WWW.KHUANNONGKHWA.TH, All rights Reserved.